Mål: B 5276-14

NJA 2016 s. 641

Prejudikat

Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav.

NJA 2016 s. 641