Mål: Ö 4027-15

NJA 2016 s. 661

Prejudikat

Pantsättning av fordran på visst jordbruksstöd. Sakrättsligt skydd för panten har uppkommit redan vid ansökningen om stödet och denuntiationen.

NJA 2016 s. 661