Mål: T 2194-15

"Örfilen" NJA 2016 s. 596

Prejudikat

En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen.

NJA 2016 s. 596