Mål: Ö 5616-15

NJA 2016 s. 587

Prejudikat

En kärande med hemvist i Sverige kan inte åläggas att ställa säkerhet för rättegångskostnader, även om talan skulle avse ett anspråk bakom vilket det finns en intressent som i sig hade varit skyldig att ställa säkerhet.

NJA 2016 s. 587