Mål: T 2934-15

"Potatisetanolen" NJA 2016 s. 563

Prejudikat

Internationell vägtransport. Frågor rörande transportörs ansvar för skada under transport.

NJA 2016 s. 563