Mål: B 2095-15

NJA 2016 s. 553

Prejudikat

Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.

NJA 2016 s. 553