Mål: T 5958-14

NJA 2016 s. 465

Prejudikat

Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet.

NJA 2016 s. 465