Mål: T 513-15

NJA 2016 s. 482

Prejudikat

En underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap. 58 § jordabalken ska lämnas även när uppsägningen görs med stöd av 12 kap. 46 § utsökningsbalken efter köp av fastigheten på exekutiv auktion.

NJA 2016 s. 482