Mål: B 6315-15

NJA 2016 s. 453

Prejudikat

En åklagare och en domare som inte uppmärksammade att förutsättningar för häktning inte längre förelåg har dömts för tjänstefel.

NJA 2016 s. 453