Mål: B 5205-14

NJA 2016 s. 429

Prejudikat

Arbetsmiljöbrott i samband med undervisning i kommunal grundskola har ansetts inte kunna föranleda företagsbot.

NJA 2016 s. 429