Mål: T 5195-14

NJA 2016 s. 402

Prejudikat

Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.

NJA 2016 s. 402