Mål: Ö 6101-14, Ö 6098-14

NJA 2016 s. 414

Prejudikat

Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.

NJA 2016 s. 414