Mål: T 6224-14

"Armémuseum" NJA 2016 s. 369

Prejudikat

Offentlig upphandling.

1. Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits.

2. Fråga om jämkning av skadeståndet.

3. Även fråga om betydelsen av en förvaltningsrätts dom i mål om överprövning.

NJA 2016 s. 369