Mål: Ö 1121-15

NJA 2016 s. 341

Prejudikat

Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal.

NJA 2016 s. 341