Mål: Ö 4436-15

NJA 2016 s. 332

Prejudikat

Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.

NJA 2016 s. 332