Mål: T 4816-12

"Betalingserklæringen" NJA 2016 s. 288

Prejudikat

Tillämpning av utländsk rätt.

NJA 2016 s. 288