Mål: T 5829-14

"Radonhuset" NJA 2016 s. 303

Prejudikat

Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende.

Förhållandet har bedömts som ett men i nyttjanderätten. – Normalt har hyresgästen inte rätt till hyresnedsättning innan han eller hon påtalar bristen. – Även fråga om nedsättningens storlek.

NJA 2016 s. 303