Mål: B 5298-14

NJA 2016 s. 279

Prejudikat

Narkotikasmuggling (svamp innehållande ämnet psilocin). Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden.

NJA 2016 s. 279