Mål: B 5373-15

NJA 2016 s. 202

Prejudikat

Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.

NJA 2016 s. 202