Mål: T 6198-14

NJA 2016 s. 142

Prejudikat

Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.

NJA 2016 s. 142