Mål: B 5692-14

NJA 2016 s. 129

Prejudikat

Tillämpningen av bestämmelsen i 6 kap. 10 § brottsbalken om sexuellt ofredande.

NJA 2016 s. 129