Mål: B 2268-15

"Förarprovet" NJA 2016 s. 95

Prejudikat

Missbruk av urkund i samband med förarprov. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art.

NJA 2016 s. 95