Mål: Ö 5727-14

NJA 2016 s. 84

Prejudikat

Fråga om laga förfall.

NJA 2016 s. 84