Mål: Ö 6051-15

NJA 2016 s. 80

Prejudikat

Hinder mot utlämning har inte ansetts föreligga i ett fall där domen baserats på en överenskommelse mellan den dömde och åklagaren (s.k. plea bargaining).

NJA 2016 s. 80