Mål: Ö 4325-14

NJA 2016 s. 73

Prejudikat

Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen är undantagen från skuldsanering.

NJA 2016 s. 73