Mål: Ö 3300-15

NJA 2016 s. 64

Prejudikat

Avvisning av rättegångsombud

NJA 2016 s. 64