Mål: T 390-15

NJA 2016 s. 51

Prejudikat

Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag.

NJA 2016 s. 51