Mål: Ö 6166-14

NJA 2016 s. 18

Prejudikat

En man har under en fiktiv identitet förklarats vara far till ett barn genom en dom som vunnit laga kraft. Resning har beviljats i faderskapsmålet på yrkande av barnet eftersom domen i fråga om identiteten har grundats på falsk bevisning.

NJA 2016 s. 18