Mål: B 4653-15

"Mordstraffskalan" NJA 2016 s. 3

Prejudikat

Straffet för mord. Fråga om den lagändring som år 2014 gjordes i 3 kap. 1 § brottsbalken har medfört att rättsläget förändrats (jfr NJA 2013 s. 376).

NJA 2016 s. 3