Mål: T 1451-17

"Skogssällskapet" NJA 2017 s. 1195

Prejudikat

Fråga om en fastighetsköpare – även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder – på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet.