Mål: T 3000-17

"Den schabloniserade anhörigersättningen" NJA 2017 s. 1208

Prejudikat

Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.