Mål: T 3000-17

Den schabloniserade anhörigersättningen NJA 2017 s. 1208

Prejudikat

Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

NJA 2017 s. 1208 (Den schabloniserade anhörigersättningen)