Mål: T 1622-17, Ö 3043-16

NJA 2017 s. 1140

Prejudikat

Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen när den utförts med utnyttjande av I) checkräkningskredit respektive II) innestående kontomedel.

NJA 2017 s. 1140 I och II