Mål: Ö 571-17

NJA 2017 s. 1135

Prejudikat

En person, som inte gett in deklaration enligt skatteförfarandelagen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts skyldig att ersätta kostnaden för en konkursansökan som återkallats efter det att han fullgjort sin deklarationsskyldighet.

NJA 2017 s. 1135