Mål: B 1776-17

"Skärpet" NJA 2017 s. 1129

Prejudikat

Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden vid misshandel av barn.