Mål: T 5183-16

"Terrys restaurang" NJA 2017 s. 1094

Prejudikat

Försträckning? Fråga om bevisbördan i en situation där det står klart att en överföring har skett men det råder delade meningar om överföringens innebörd.