Mål: T 5183-16

Terrys restaurang NJA 2017 s. 1094

Prejudikat

Försträckning? Fråga om bevisbördan i en situation där det står klart att en överföring har skett men det råder delade meningar om överföringens innebörd.

NJA 2017 s. 1094 (Terrys restaurang)