Mål: Ö 1266-17

NJA 2017 s. 1123

Prejudikat

Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts in på ett bankkonto. Fråga om skydd mot utmätning.