Mål: B 5937-16

"Åklagarens andrahandsyrkande" NJA 2017 s. 1086

Prejudikat

Rättegångsfel. Åklagaren har vid en huvudförhandling i hovrätten inte framställt ett i tingsrätten anfört alternativt gärningspåstående med ett anknutet enskilt anspråk. Med hänsyn till omständigheterna i målet har det ansetts att hovrätten genom materiell processledning borde ha klarlagt omfattningen av åklagarens talan.

NJA 2017 s. 1086