Mål: B 2787-16

"Domännamnsförverkandet" NJA 2017 s. 1070

Prejudikat

Rätten till ett domännamn utgör egendom som kan förverkas.