Mål: Ö 185-17

"Skeppet Normy" NJA 2017 s. 1033

Prejudikat

Sökandens ansvar för förrättningskostnader vid särskild handräckning.