Mål: Ö 185-17

Skeppet Normy NJA 2017 s. 1033

Prejudikat

Sökandens ansvar för förrättningskostnader vid särskild handräckning.

NJA 2017 s. 1033 (Skeppet Normy)