Mål: T 4823-16

"Q-bolaget" NJA 2017 s. 1011

Prejudikat

Fråga om revisor har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) mot styrelseledamot på grund av brister i revisionen.