Mål: B 147-17

NJA 2017 s. 966

Prejudikat

Straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak har ansetts omfatta samtliga uppgifter i en utsaga och inte enbart sådana som har betydelse för utredningen.