Mål: T 4435-16

"De hänskjutna ersättningsfrågorna" NJA 2017 s. 938

Prejudikat

Kränkningsersättning ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen. Ersättning för sveda och värk ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst. (Jfr NJA 1997 s. 315.)

(Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok)