Mål: T 3403-14

"Länsförsäkringars EU-varumärke" NJA 2017 s. 905

Prejudikat

Risk för förväxling mellan varumärken? Betydelsen av kravet på verkligt bruk inom fem år efter registreringen av ett EU-varumärke.