Mål: T 5435-16

Järnvägsoperatörens insolvens NJA 2017 s. 882

Prejudikat

Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet, att medkontrahenten borde ha känt till gäldenärens insolvens, ansetts innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten i de situationer där omständigheterna är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens.

NJA 2017 s. 882 (Järnvägsoperatörens insolvens)