Mål: B 2106-16

Nöd och smärtlindring NJA 2017 s. 872

Prejudikat

Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet med stöd av bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § brottsbalken. Även fråga om rubricering och påföljd.

NJA 2017 s. 872 (Nöd och smärtlindring)