Mål: Ö 2628-17

Tillräcklig säkerhet? NJA 2017 s. 857

Prejudikat

Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Frågor rörande handläggningen. Även fråga om gemensam säkerhet var godtagbar

NJA 2017 s. 857 (Tillräcklig säkerhet?)