Mål: Ö 2628-17

"Tillräcklig säkerhet?" NJA 2017 s. 857

Prejudikat

Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Frågor rörande handläggningen. Även fråga om gemensam säkerhet var godtagbar.