Mål: B 1727-17

96-timmarsfristen NJA 2017 s. 842

Prejudikat

Tjänstefel. Domare har ansetts skyldig att, när den s.k. 96-timmarsfristen överskridits, initiera att anhållningsbeslut hävs. Något felaktigt frihetsberövande har dock inte ansetts föreligga sedan häktningsförhandling hållits och beslut om häktning meddelats.

NJA 2017 s. 842 (96-timmarsfristen)