Mål: B 3130-17

Fem automatkarbiner NJA 2017 s. 794

Prejudikat

Tre personer har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats. Brottet har bedömts som grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.

NJA 2017 s. 794 (Fem automatkarbiner)