Mål: B 3130-17

"Fem automatkarbiner" NJA 2017 s. 794

Prejudikat

Tre personer har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats. Brottet har bedömts som grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.