Mål: Ö 5635-16

"Det preskriberade vitet" NJA 2017 s. 780

Prejudikat

I mål om utdömande av vite ska rätten, inom ramen för sin materiella prövning, självmant beakta att vitet är preskriberat (9 § tredje stycket viteslagen).