Mål: Ö 1417-17

"Straffverkställigheten i Lettland" NJA 2017 s. 784

Prejudikat

Överförande av straffverkställighet till Lettland. Fråga om ett överförande ska anses olämpligt med hänsyn till skillnader avseende reglerna om villkorlig frigivning.