Mål: Ö 1417-17

Straffverkställigheten i Lettland NJA 2017 s. 784

Prejudikat

Överförande av straffverkställighet till Lettland. Fråga om ett överförande ska anses olämpligt med hänsyn till skillnader avseende reglerna om villkorlig frigivning.

NJA 2017 s. 784 (Straffverkställigheten i Lettland)